Carlightblog România
OSRAM

REGULAMENTUL CAMPANIEI “NU LĂSA NOAPTEA SĂ-ŢI STEA ÎN DRUM. SCHIMBĂ-LE ÎN PERECHE!”

12.
nov.
2020

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei “NU LASA NOAPTEA SĂ-ŢI STEA ÎN DRUM. SCHIMBĂ-LE ÎN PERECHE!” este S.C. Osram România S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, Str. Italiană nr. 24, având datele de identificare Nr. Ord. Reg. Com. J40/8937/2016, CUI RO8654280. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament (denumit în continuare Regulament), care este obligatoriu pentru toţi participanţii.

Organizatorul îşi rezervã dreptul de a modifica sau schimbă regulamentul, cu obligaţia de a anunţa publicul în mod oficial, în aceeaşi manierã în care a fost fãcutã şi informarea iniţialã.

Pe perioada Campaniei,S.C. Osram România S.R.L va desfãşura urmãtoarele servicii:

1. Va organiza o tragere la sorti, la finalul campaniei, la care sunt inscrisi automat toti cei care achizitioneaza produse Osram Automotive prin intermediul platformei online Aspad Shop: http://osram-partner.aspad.ro/ folosind codul de reducere “osram5”;

2. Va contacta câştigătorii pentru validarea lor şi expedierea premiului;

3.Va trimite prin curier premiile câştigãtorilor, dupã validarea şi identificarea acestuia în condiţiile stabilite prin Regulament.

SECŢIUNEA 2. LOCUL ŞI DURATA DESFÃŞURÃRII CAMPANIEI

Campania se va desfãşura în perioada 5 Noiembrie 2020 – 31 Decembrie 2020.

SECŢIUNEA 3. DREPTURILE ŞI CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

Participarea la Campanie este permisã tuturor persoanelor fizice, indiferent de naţionalitate, domiciliu, rasã, sex sau religie, rezidente în România, care respectã condiţiile prezentului regulament şi care urmeazã indicaţiile prezente în acest Regulament pentru a-şi valida participarea. Participarea la aceastã campanie are valoare de acceptare integralã, liber consimţitã şi în afara oricãrei constrângeri a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare aparţine în exclusivitate participantului care îndeplineşte condiţiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la campanieeste anulat automat în situaţia în care o persoanã furnizeazã date sau informaţii false, eronate sau necorespunzãtoare în completarea datelor personale atunci când efectueazãcomanda prin intermediul platformei online Aspad Shop.

Pentru a putea participa la Campanie, participanţii trebuie sã achiziţioneze cel puţin un produs Osram Automotive prin intermediul platformei Aspad Shop: http://osram-partner.aspad.ro/, folosind codul de reducere “osram5”

Achiziţia mai multor produse Osram Automotive, prin intermediul mai multor comenzi diferite plasate pe platforma Aspad Shop, în condiţiile menţionate mai sus, reprezintă mai multe şanse de câştig la extragerea la sorţi finală.

SECŢIUNEA 4. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de cãtre participanţi la înregistrarea comenzii exclusiv în scopul extragerii, validãrii şi anunţãrii câştigãtorilor şi expedierii premiilor.

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii vor afla despre concurs de pe paginile de Facebook şi Instagram ale Osram Automotive România, din articolele din presă publicate în perioada campaniei, de la influencerii cu care Osram Automotive România încheie parteneriate şi din banner-ul plasat pe platforma Aspad Shop:http://osram-partner.aspad.ro/.

Persoanele fizice se pot înscrie în campanie în perioada 5 Noiembrie2020 – 31 Decembrie 2020, astfel:

  1. Achiziţionează cel puţin un produs Osram Automotive Româniade pe platforma online Aspad Shop: http://osram-partner.aspad.ro/, folosind codul de reducere “osram5”’;
  2. Păstrează documentele care atestă achiziţia (bon / factură);

SECŢIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI

Premiile constă în 5 seturi de lãmpi auto Osram şi 5 genţi sport Adidas personalizate cu brandul Osram, care se vor acorda individual şi aleatoriu (primii 5 extraşi câştigã lãmpi auto Osram şi următorii 5 extraşi câştigã genţi sport Adidas personalizate cu brandul Osram). În ceea ce priveşte lãmpile auto, primii 5 câştigători îşi vor putea alege codul produsului în funcţie de model autoturismului pe care vor dori să monteze setul, în limita stocului disponibil.

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CÂŞTIGÃTORILOR

Câștigătorii vor fi extraşi prin tragere la sorţi în data de 4 Ianuarie 2021, ora 13:00. Extragerea se va face prin intermediul platformei http://www.random.org/ şi înregistrarea acesteia va putea fi pusă la dispoziţia celor care o solicitã în scris, prin mesaje pe paginile de Facebook şi Instagram ale Osram Automotive România.

Participanții se pot înscrie în campanie achiziţionând cel puţin un produs Osram Automotive prin intermediul platformei online Aspad Shop, utilizând codul de reducere de -5% “osram5”,până în data de 31 Decembrie 2020, ora 23:59.

SECŢIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

Câştigãtorilor campaniei li se va aduce la cunoştinţã rezultatul concursului în ziua de marţi, 5 Ianuarie 2021, pe paginile oficiale de Facebook şi Instagram Osram Automotive România.

Ulterioranunţului, câştigătorii vor fi contactaţi prin apel telefonic şi mesaj la numărul de telefon înregistrat în platformaAspad Shop, la achiziţia produselor.

În cazul în care câştigãtorii au furnizat date de contact eronate / incomplete, premiile în cauzãvor fi acordate unor alţi participanţi, printr-o nouã tragere la sorți.

Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunţãrii câştigãtorilor din motive care nu ţin de el.

Câştigãtorii vor intra în posesia premiilor, începând cu data de 10 Ianuarie 2021. Premiile vor fi expediate prin poştã / curier, taxele fiind suportate de cãtre Organizator. Înainte de trimiterea premiului, câştigãtorul trebuie sã trimitã prin e-mail Organizatorului următoarele informaţii: nume, prenume, număr de telefon şi adresa de expediere.

Premiile vor fi expediate prin poştã/ curier numai la adrese de pe teritoriul României.

SECŢIUNEA 9. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie va înceta de drept la data de 31 Decembrie2020, ora 23:59 şi poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forţã majorã – de naturã a face imposibilă derularea acestuia.

SECŢIUNEA 10. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Prin participarea la aceastã Campanie, participanţii sunt de acord sã se conformeze acestui Regulament. Orice modificãri ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe pagina de Facebook Osram Automotive România.

SECŢIUNEA 11. TAXE ŞI IMPOZITE AFERENTE

1. Dacă va fi cazul, Organizatorul se obliga să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câştigători în conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligații de natura fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a Participanțilorvalidați ca și câștigători.

2. Orice alte obligații de natura fiscală sau de altă natură în legătură cu participarea la Campanie sau intrarea în posesia Premiilor (ca de exemplu: cheltuieli legate de accesul la internet în vederea participării la Concurs, cheltuieli de deplasarea Participantului pentru ridicarea premiului, conform Secţiunii 8.1 din prezentul Regulament etc.) revin în exclusivitate Participanților validați ca și câștigători.

Prin participare la Concurs, Participanții declară că sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat premiilor din prezentul Concurs.

SECŢIUNEA 12. LITIGII

În cazul unor litigii apãrute între S.C. Osram România S.R.L şi participanţii la concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilã. Dacã nu este posibilã rezolvarea litigiilor pe cale amiabilã, pãrţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor române competente.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*

*

 
© 2023, by OSRAM GmbH. All rights reserved.