Carlightblog România
OSRAM

REGULAMENTUL CAMPANIEI

07.
feb.
2023

“#LEDinspect 300 OSRAM”

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei #LEDinspect 300” este S.C. OSRAM România S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, Str. Italiană nr. 24, având datele de identificare Nr. Ord. Reg. Com. J40/8937/2016, CUI RO8654280. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament (denumit în continuare Regulament), care este obligatoriu pentru toţi participanţii.

Organizatorul îşi rezervã dreptul de a modifica sau schimbă regulamentul, cu obligaţia de a anunţa publicul în mod oficial, în aceeaşi manierã în care a fost fãcutã şi informarea iniţialã.

Pe perioada Campaniei, S.C. Osram România S.R.L va desfãşura urmãtoarele servicii:

 1. Va posta concursul pe pagina oficială de Facebook.
 2. Va selecta cei 3 câștigători  pe baza comentariilor lasăte la postarea concursului, analizând creativitatea, unicitatea și relevanța cmentariilor.
 3. Va anunța câștigătorii pe pagina oficială de Facebook
 4. Va contacta câştigătorii pentru validarea lor şi expedierea premiilor.
 5. Va trimite prin curier premiile câştigãtorilor, dupã validarea şi identificarea acestora în condiţiile stabilite prin Regulament.

SECŢIUNEA 2. LOCUL ŞI DURATA DESFÃŞURÃRII CAMPANIEI

Campania se va desfãşura în perioada 9 – 19 februarie 2023 , ora 23:59, pe pagina de Facebook (https://www.facebook.com/OSRAM.AutomotiveRomania)  a organizatorului.

SECŢIUNEA 3. DREPTURILE ŞI CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

Participarea la Campanie este permisã tuturor persoanelor fizice, indiferent de naţionalitate, domiciliu, rasã, sex sau religie, rezidente în România, care respectã condiţiile prezentului regulament şi care urmeazã indicaţiile prezente în acest Regulament pentru a-şi valida participarea. Participarea la aceastã campanie are valoare de acceptare integralã, liber consimţitã şi în afara oricãrei constrângeri a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare aparţine în exclusivitate participantului care îndeplineşte condiţiile impuse de Regulament.

Pentru a putea participa la Campanie, participanţii trebuie sã lase un comentariu la postarea concursului în care să menționeze de ce este importantă schimbarea farurilor în pereche și o situație din trafic în care au remarcat acest lucru.

SECŢIUNEA 4. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de cãtre participanţi la înregistrarea comenzii exclusiv în scopul extragerii, validãrii şi anunţãrii câştigãtorilor şi expedierii premiilor.

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii vor afla despre concurs de pe pagina de Facebook  Osram Automotive România.

Persoanele fizice vor fi înscrise automat în campanie prin lăsarea unui comentariu la postarea de concurs în care să menționeze de ce este importantă schimbarea farurilor în pereche și o situație din trafic în care au remarcat acest lucru.

SECŢIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI

Premiile constau în 3  lanterne frontale din gama LEDinspect, HEADlamp 300 de la OSRAM.

Premiile se vor acorda pe baza selectării celor mai inspirate comentarii lăsate la postare.

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CÂŞTIGÃTORILOR

Câștigătorii se vor alege în data de 20 februarie 2023, după analizarea comentariilor și vor fi anunțați pe pagina de Facebook, printr-o postare în data de 20 februarie 2023, până cel târziu la ora 18:00.

SECŢIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

Câştigãtorilor concursului li se va aduce acest lucru la cunoștință în ziua de luni, 20 februarie 2023, pe pagina oficială de Facebook Osram Automotive România.

Ulterior anunţului, câștigătorii vor fi contactați prin mesaj direct pe Facebook  pentru a li se lua datele de contact la care se va face livrarea premiului.

În cazul în care câştigãtorul a furnizat date de contact eronate / incomplete, premiile în cauzã vor fi acordate unor alţi participanţi, printr-o nouã selecție după aceleași criterii.

Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunţãrii câştigãtorilor din motive care nu ţin de el.

Câștigătorul va intra în posesia premiilui, începând cu data de 24 februarie 2023. Premiile vor fi expediate prin poştã / curier, taxele fiind suportate de cãtre Organizator. Înainte de trimiterea premiului, câştigãtorul trebuie sã trimitã prin e-mail Organizatorului următoarele informaţii: nume, prenume, număr de telefon şi adresa de expediere.

Premiul va fi expediat prin poştã/ curier numai la adrese de pe teritoriul României.

SECŢIUNEA 9. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie va înceta de drept la data de 19 februarie 2023, ora 23:59 şi poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forţã majorã – de naturã a face imposibilă derularea acestuia.

SECŢIUNEA 10. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Prin participarea la aceastã Campanie, participanţii sunt de acord sã se conformeze acestui Regulament. Orice modificãri ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe pagina de Facebook Osram Automotive România.

SECŢIUNEA 11. TAXE ŞI IMPOZITE AFERENTE

1. Dacă va fi cazul, Organizatorul se obliga să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câştigători în conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligații de natura fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a Participanțilorvalidați ca și câștigători.

2. Orice alte obligații de natura fiscală sau de altă natură în legătură cu participarea la Campanie sau intrarea în posesia Premiilor (ca de exemplu: cheltuieli legate de accesul la internet în vederea participării la Concurs, cheltuieli de deplasarea Participantului pentru ridicarea premiului, conform Secţiunii 8.1 din prezentul Regulament etc.) revin în exclusivitate Participanților validați ca și câștigători.

Prin participare la Concurs, Participanții declară că sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat premiilor din prezentul Concurs.

SECŢIUNEA 12. LITIGII

În cazul unor litigii apãrute între S.C. Osram România S.R.L şi participanţii la concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilã. Dacã nu este posibilã rezolvarea litigiilor pe cale amiabilã, pãrţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor române competente.

Organizator,

S.C. Osram România S.R.L.

REGULAMENTUL CAMPANIEI“ #changeinpair OSRAM LEDriving HL”

03.
nov.
2022

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
Organizatorul campaniei #changeinpair OSRAM LEDriving HL” este S.C. OSRAM România S.R.L., cu
sediul social în municipiul Bucureşti, Str. Italiană nr. 24, având datele de identificare Nr. Ord. Reg.
Com. J40/8937/2016, CUI RO8654280. Campania se va derula conform prevederilor prezentului
Regulament (denumit în continuare Regulament), care este obligatoriu pentru toţi participanţii.
Organizatorul îşi rezervã dreptul de a modifica sau schimbă regulamentul, cu obligaţia de a anunţa
publicul în mod oficial, în aceeaşi manierã în care a fost fãcutã şi informarea iniţialã.
Pe perioada Campaniei, S.C. Osram România S.R.L va desfãşura urmãtoarele servicii:

 1. Va posta concursul pe pagina oficială de Facebook.
 2. Va selecta cei 3 câștigători pe baza comentariilor lasăte la postarea concursului, analizând
  originalitatea, creativitatea și complexitatea comentariului.
 3. Va anunța câștigătorii pe pagina oficială de Facebook
 4. Va contacta câştigătorii pentru validarea lor şi expedierea premiilor.
 5. Va trimite prin curier premiile câştigãtorilor, dupã validarea şi identificarea acestora în
  condiţiile stabilite prin Regulament.
  SECŢIUNEA 2. LOCUL ŞI DURATA DESFÃŞURÃRII CAMPANIEI
  Campania se va desfãşura în perioada 11 – 17 noiembrie 2022 , ora 23:59, pe pagina de Facebook
  (https://www.facebook.com/OSRAM.AutomotiveRomania) a organizatorului.
  SECŢIUNEA 3. DREPTURILE ŞI CONDIŢIILE DE PARTICIPARE
  Participarea la Campanie este permisã tuturor persoanelor fizice, indiferent de naţionalitate,
  domiciliu, rasã, sex sau religie, rezidente în România, care respectã condiţiile prezentului regulament
  şi care urmeazã indicaţiile prezente în acest Regulament pentru a-şi valida participarea. Participarea la
  aceastã campanie are valoare de acceptare integralã, liber consimţitã şi în afara oricãrei constrângeri a
  prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare aparţine în exclusivitate participantului
  care îndeplineşte condiţiile impuse de Regulament.
  Pentru a putea participa la Campanie, participanţii trebuie sã lase un comentariu la postarea
  concursului în care să menționeze de ce este importantă schimbarea farurilor în pereche și o situație
  din trafic în care au remarcat acest lucru.
  SECŢIUNEA 4. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
  Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru
  protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor
  date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de
  opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei.
  Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de cãtre participanţi la înregistrarea comenzii
  exclusiv în scopul extragerii, validãrii şi anunţãrii câştigãtorilor şi expedierii premiilor.
  SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI
  Utilizatorii vor afla despre concurs de pe pagina de Facebook Osram Automotive România.
  Persoanele fizice vor fi înscrise automat în campanie prin lăsarea unui comentariu la postarea de
  concurs în care să menționeze de ce este importantă schimbarea farurilor în pereche și o situație din
  trafic în care au remarcat acest lucru.
  SECŢIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI
  Premiile constau în 3 seturi de lămpi din gama LEDriving HL de la OSRAM, 2 coduri H7 și un cod H4.

Premiile se vor acorda pe baza selectării celor mai inspirate comentarii lăsate la postare.
SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CÂŞTIGÃTORILOR
Câștigătorii se vor alege în data de 18 noiembrie 2022, după analizarea comentariilor și vor fi anunțați
pe pagina de Facebook, printr-o postare în data de 18 noiembrie 2022, până cel târziu la ora 18:00.
SECŢIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI
Câştigãtorilor concursului li se va aduce acest lucru la cunoștință în ziua de vineri 18 noiembrie 2022,
pe pagina oficială de Facebook Osram Automotive România.
Ulterior anunţului, câștigătorii vor fi contactați prin mesaj direct pe Facebook pentru a li se lua datele
de contact la care se va face livrarea premiului.
În cazul în care câştigãtorul a furnizat date de contact eronate / incomplete, premiile în cauzã vor fi
acordate unor alţi participanţi, printr-o nouã selecție după aceleași criterii.
Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunţãrii câştigãtorilor din motive care nu ţin de
el.
Câștigătorul va intra în posesia premiilui, începând cu data de 21 noiembrie 2022. Premiile vor fi
expediate prin poştã / curier, taxele fiind suportate de cãtre Organizator. Înainte de trimiterea
premiului, câştigãtorul trebuie sã trimitã prin e-mail Organizatorului următoarele informaţii: nume,
prenume, număr de telefon şi adresa de expediere.
Premiul va fi expediat prin poştã/ curier numai la adrese de pe teritoriul României.
SECŢIUNEA 9. ÎNCETAREA CAMPANIEI
Prezenta Campanie va înceta de drept la data de 17 noiembrie 2022, ora 23:59 şi poate înceta înainte
de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forţã majorã – de naturã a face imposibilă
derularea acestuia.
SECŢIUNEA 10. REGULAMENTUL CAMPANIEI
Prin participarea la aceastã Campanie, participanţii sunt de acord sã se conformeze acestui
Regulament. Orice modificãri ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe pagina de Facebook
Osram Automotive România.
SECŢIUNEA 11. TAXE ŞI IMPOZITE AFERENTE

 1. Dacă va fi cazul, Organizatorul se obliga să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru
  veniturile obținute de către câştigători în conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice
  alte obligații de natura fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă
  a Participanțilorvalidați ca și câștigători.
 2. Orice alte obligații de natura fiscală sau de altă natură în legătură cu participarea la Campanie sau
  intrarea în posesia Premiilor (ca de exemplu: cheltuieli legate de accesul la internet în vederea
  participării la Concurs, cheltuieli de deplasarea Participantului pentru ridicarea premiului, conform
  Secţiunii 8.1 din prezentul Regulament etc.) revin în exclusivitate Participanților validați ca și
  câștigători.
  Prin participare la Concurs, Participanții declară că sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat
  premiilor din prezentul Concurs.
  SECŢIUNEA 12. LITIGII
  În cazul unor litigii apãrute între S.C. Osram România S.R.L şi participanţii la concurs, acestea vor fi
  soluţionate pe cale amiabilã. Dacã nu este posibilã rezolvarea litigiilor pe cale amiabilã, pãrţile
  implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor române competente.
  Organizator,
  S.C. Osram România S.R.L.

REGULAMENTUL CAMPANIEI

14.
oct.
2022

“ COOL BLUE INTENSE OCTOMBRIE 2022”

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei COOL BLUE INTENSE” este S.C. OSRAM România S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, Str. Italiană nr. 24, având datele de identificare Nr. Ord. Reg. Com. J40/8937/2016, CUI RO8654280. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament (denumit în continuare Regulament), care este obligatoriu pentru toţi participanţii.

Organizatorul îşi rezervã dreptul de a modifica sau schimbă regulamentul, cu obligaţia de a anunţa publicul în mod oficial, în aceeaşi manierã în care a fost fãcutã şi informarea iniţialã.

Pe perioada Campaniei, S.C. Osram România S.R.L va desfãşura urmãtoarele servicii:

 1. Va posta concursul pe pagina oficială de Facebook.
 2. Va selecta cei 3 câștigători  pe baza comentariilor lasăte la postarea concursului, analizând originalitatea, creativitatea și relevanța comentariului.
 3. Va anunța câștigătorii pe pagina oficială de Facebook
 4. Va contacta câştigătorii pentru validarea lor şi expedierea premiilor.
 5. Va trimite prin curier premiile câştigãtorilor, dupã validarea şi identificarea acestora în condiţiile stabilite prin Regulament.

SECŢIUNEA 2. LOCUL ŞI DURATA DESFÃŞURÃRII CAMPANIEI

Campania se va desfãşura în perioada 17 – 23 octombrie 2022 , ora 23:59, pe pagina de Facebook (https://www.facebook.com/OSRAM.AutomotiveRomania)  a organizatorului.

SECŢIUNEA 3. DREPTURILE ŞI CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

Participarea la Campanie este permisã tuturor persoanelor fizice, indiferent de naţionalitate, domiciliu, rasã, sex sau religie, rezidente în România, care respectã condiţiile prezentului regulament şi care urmeazã indicaţiile prezente în acest Regulament pentru a-şi valida participarea. Participarea la aceastã campanie are valoare de acceptare integralã, liber consimţitã şi în afara oricãrei constrângeri a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare aparţine în exclusivitate participantului care îndeplineşte condiţiile impuse de Regulament.

Pentru a putea participa la Campanie, participanţii trebuie sã lase un comentariu la postarea concursului în care să menționeze ce criteriu folosesc pentru alegerea farurilor mașinii și să explice de ce.

SECŢIUNEA 4. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de cãtre participanţi la înregistrarea comenzii exclusiv în scopul extragerii, validãrii şi anunţãrii câştigãtorilor şi expedierii premiilor.

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii vor afla despre concurs de pe pagina de Facebook  Osram Automotive România.

Persoanele fizice vor fi înscrise automat în campanie prin lăsarea unui comentariu la postarea de concurs în care să menționeze ce criteriu folosesc pentru alegerea farurilor mașinii și să explice de ce.

SECŢIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI

Premiile constau în 3 seturi de lămpi din gama COOL BLUE INTESE de la OSRAM, 2 coduri H7 și un cod H4.

Premiile se vor acorda pe baza selectării celor mai inspirate comentarii lăsate la postare.

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CÂŞTIGÃTORILOR

Câștigătorii se vor alege în data de 24 octombrie 2022, după analizarea comentariilor și vor fi anunțați pe pagina de Facebook, printr-o postare în data de 24 octombrie 2022, până cel târziu la ora 18:00.

SECŢIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

Câştigãtorilor concursului li se va aduce acest lucru la cunoștință în ziua de luni, 24 octombrie 2022, pe pagina oficială de Facebook Osram Automotive România.

Ulterior anunţului, câștigătorii vor fi contactați prin mesaj direct pe Facebook  pentru a li se lua datele de contact la care se va face livrarea premiului.

În cazul în care câştigãtorul a furnizat date de contact eronate / incomplete, premiile în cauzã vor fi acordate unor alţi participanţi, printr-o nouã selecție după aceleași criterii.

Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunţãrii câştigãtorilor din motive care nu ţin de el.

Câștigătorul va intra în posesia premiilui, începând cu data de 27 octombrie 2022. Premiile vor fi expediate prin poştã / curier, taxele fiind suportate de cãtre Organizator. Înainte de trimiterea premiului, câştigãtorul trebuie sã trimitã prin e-mail Organizatorului următoarele informaţii: nume, prenume, număr de telefon şi adresa de expediere.

Premiul va fi expediat prin poştã/ curier numai la adrese de pe teritoriul României.

SECŢIUNEA 9. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie va înceta de drept la data de 23 octombrie 2022, ora 23:59 şi poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forţã majorã – de naturã a face imposibilă derularea acestuia.

SECŢIUNEA 10. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Prin participarea la aceastã Campanie, participanţii sunt de acord sã se conformeze acestui Regulament. Orice modificãri ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe pagina de Facebook Osram Automotive România.

SECŢIUNEA 11. TAXE ŞI IMPOZITE AFERENTE

1. Dacă va fi cazul, Organizatorul se obliga să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câştigători în conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligații de natura fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a Participanțilorvalidați ca și câștigători.

2. Orice alte obligații de natura fiscală sau de altă natură în legătură cu participarea la Campanie sau intrarea în posesia Premiilor (ca de exemplu: cheltuieli legate de accesul la internet în vederea participării la Concurs, cheltuieli de deplasarea Participantului pentru ridicarea premiului, conform Secţiunii 8.1 din prezentul Regulament etc.) revin în exclusivitate Participanților validați ca și câștigători.

Prin participare la Concurs, Participanții declară că sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat premiilor din prezentul Concurs.

SECŢIUNEA 12. LITIGII

În cazul unor litigii apãrute între S.C. Osram România S.R.L şi participanţii la concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilã. Dacã nu este posibilã rezolvarea litigiilor pe cale amiabilã, pãrţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor române competente.

Organizator,

S.C. Osram România S.R.L.

REGULAMENTUL CAMPANIEI “ LEDriving ® LIGHTBAR FX500-CB”

24.
iun.
2022


SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
Organizatorul campaniei “LEDriving ®  LIGHTBAR FX500-CB” este S.C. OSRAM România
S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, Str. Italiană nr. 24, având datele de identificare Nr.
Ord. Reg. Com. J40/8937/2016, CUI RO8654280. Campania se va derula conform prevederilor
prezentului Regulament (denumit în continuare Regulament), care este obligatoriu pentru toţi
participanţii.
Organizatorul îşi rezervã dreptul de a modifica sau schimbă regulamentul, cu obligaţia de a anunţa
publicul în mod oficial, în aceeaşi manierã în care a fost fãcutã şi informarea iniţialã.
Pe perioada Campaniei, S.C. Osram România S.R.L va desfãşura urmãtoarele servicii:

 1. Va posta concursul pe pagina oficială de Facebook.
 2. Va selecta cei 2 câștigători pe baza comentariilor lasăte la postarea concursului, analizând
  originalitatea, credibilitatea, creativitatea și complexitatea comentariului.
 3. Va anunța câștigătorii pe pagina oficială de Facebook
 4. Va contacta câştigătorii pentru validarea lor şi expedierea premiilor.
 5. Va trimite prin curier premiile câştigãtorilor, dupã validarea şi identificarea acestora în
  condiţiile stabilite prin Regulament.
  SECŢIUNEA 2. LOCUL ŞI DURATA DESFÃŞURÃRII CAMPANIEI
  Campania se va desfãşura în perioada 29 iunie – 6 iulie 2022 , ora 23:59, pe pagina de Facebook
  (https://www.facebook.com/OSRAM.AutomotiveRomania) a organizatorului.
  SECŢIUNEA 3. DREPTURILE ŞI CONDIŢIILE DE PARTICIPARE
  Participarea la Campanie este permisã tuturor persoanelor fizice, indiferent de naţionalitate,
  domiciliu, rasã, sex sau religie, rezidente în România, care respectã condiţiile prezentului regulament
  şi care urmeazã indicaţiile prezente în acest Regulament pentru a-şi valida participarea. Participarea la
  aceastã campanie are valoare de acceptare integralã, liber consimţitã şi în afara oricãrei constrângeri a
  prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare aparţine în exclusivitate participantului
  care îndeplineşte condiţiile impuse de Regulament.
  Pentru a putea participa la Campanie, participanţii trebuie sã lase un comentariu la postarea
  concursului în care să explice în ce situație cu care s-au confruntat le-ar fi fost utile produsele din gama
  LEDriving.
  SECŢIUNEA 4. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
  Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru
  protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor
  date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de
  opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei.
  Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de cãtre participanţi la înregistrarea comenzii
  exclusiv în scopul extragerii, validãrii şi anunţãrii câştigãtorilor şi expedierii premiilor.
  SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI
  Utilizatorii vor afla despre concurs de pe pagina de Facebook Osram Automotive România.
  Persoanele fizice vor fi înscrise automat în campanie prin lăsarea unui comentariu la postarea de
  concurs în care să explice în ce situație cu care s-au confruntat le-ar fi fost utile produsele din gama
  LEDriving.
  SECŢIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI

Premiile constau în 2 bare LED FX500-CB de la OSRAM.
Premiile se vor acorda pe baza selectării celor mai inspirate comentarii lăsate la postare.
SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CÂŞTIGÃTORILOR
Câștigătorii se vor alege în data de 7 iulie 2022, după analizarea comentariilor vor fi anunțați pe pagina
de Facebook, printr-o postare în data de 7 iulie 2022, până cel târziu la ora 18:00.
SECŢIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI
Câştigãtorilor concursului li se va aduce acest lucru la cunoștință în ziua de joi, 7 iulie 2022, pe pagina
oficială de Facebook Osram Automotive România.
Ulterior anunţului, câștigătorii vor fi contactați prin mesaj direct pe Facebook pentru a li se lua datele
de contact la care se va face livrarea premiului.
În cazul în care câştigãtorul a furnizat date de contact eronate / incomplete, premiile în cauzã vor fi
acordate unor alţi participanţi, printr-o nouã selecție după aceleași criterii.
Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunţãrii câştigãtorilor din motive care nu ţin de
el.
Câștigătorul va intra în posesia premiilui, începând cu data de 11 iulie 2022. Premiile vor fi expediate
prin poştã / curier, taxele fiind suportate de cãtre Organizator. Înainte de trimiterea premiului,
câştigãtorul trebuie sã trimitã prin e-mail Organizatorului următoarele informaţii: nume, prenume,
număr de telefon şi adresa de expediere.
Premiul va fi expediat prin poştã/ curier numai la adrese de pe teritoriul României.
SECŢIUNEA 9. ÎNCETAREA CAMPANIEI
Prezenta Campanie va înceta de drept la data de 6 iulie 2022, ora 23:59 şi poate înceta înainte de
termen numai în cazul producerii unui eveniment de forţã majorã – de naturã a face imposibilă
derularea acestuia.
SECŢIUNEA 10. REGULAMENTUL CAMPANIEI
Prin participarea la aceastã Campanie, participanţii sunt de acord sã se conformeze acestui
Regulament. Orice modificãri ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe pagina de Facebook
Osram Automotive România.
SECŢIUNEA 11. TAXE ŞI IMPOZITE AFERENTE

 1. Dacă va fi cazul, Organizatorul se obliga să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru
  veniturile obținute de către câştigători în conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice
  alte obligații de natura fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă
  a Participanțilorvalidați ca și câștigători.
 2. Orice alte obligații de natura fiscală sau de altă natură în legătură cu participarea la Campanie sau
  intrarea în posesia Premiilor (ca de exemplu: cheltuieli legate de accesul la internet în vederea
  participării la Concurs, cheltuieli de deplasarea Participantului pentru ridicarea premiului, conform
  Secţiunii 8.1 din prezentul Regulament etc.) revin în exclusivitate Participanților validați ca și
  câștigători.
  Prin participare la Concurs, Participanții declară că sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat
  premiilor din prezentul Concurs.
  SECŢIUNEA 12. LITIGII
  În cazul unor litigii apãrute între S.C. Osram România S.R.L şi participanţii la concurs, acestea vor fi
  soluţionate pe cale amiabilã. Dacã nu este posibilã rezolvarea litigiilor pe cale amiabilã, pãrţile
  implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor române competente.
  Organizator,
  S.C. Osram România S.R.L.
© 2023, by OSRAM GmbH. All rights reserved.