Carlightblog România
OSRAM

REGULAMENTUL CAMPANIEI “ OSRAM Cool Blue Intense NextGen”

18.
nov.
2021

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei Cool Blue Intense NextGen” este S.C. OSRAM România S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, Str. Italiană nr. 24, având datele de identificare Nr. Ord. Reg. Com. J40/8937/2016, CUI RO8654280. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament (denumit în continuare Regulament), care este obligatoriu pentru toţi participanţii.

Organizatorul îşi rezervã dreptul de a modifica sau schimbă regulamentul, cu obligaţia de a anunţa publicul în mod oficial, în aceeaşi manierã în care a fost fãcutã şi informarea iniţialã.

Pe perioada Campaniei, S.C. Osram România S.R.L va desfãşura urmãtoarele servicii:

  1. Va posta concursul pe pagina oficială de Facebook.
  2. Va selecta cei 3 câștigători  prin tragere la sorți, folosind un soft specializat, din lista clienților care au achiziționat produse din gama Cool Blue Intense NextGen, primită de la partenerul ASPAD, pe perioada campaniei.
  3. Va anunța câștigătorii pe pagina oficială de Facebook
  4. Va contacta câştigătorii pentru validarea lor şi expedierea premiilor.
  5. Va trimite prin curier premiile câştigãtorilor, dupã validarea şi identificarea acestora în condiţiile stabilite prin Regulament.

SECŢIUNEA 2. LOCUL ŞI DURATA DESFÃŞURÃRII CAMPANIEI

Campania se va desfãşura în perioada 19 noiembrie – 7 decembrie 2021, ora 23:59, pe pagina de Facebook (https://www.facebook.com/OSRAM.AutomotiveRomania)  a organizatorului.

SECŢIUNEA 3. DREPTURILE ŞI CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

Participarea la Campanie este permisã tuturor persoanelor fizice, indiferent de naţionalitate, domiciliu, rasã, sex sau religie, rezidente în România, care respectã condiţiile prezentului regulament şi care urmeazã indicaţiile prezente în acest Regulament pentru a-şi valida participarea. Participarea la aceastã campanie are valoare de acceptare integralã, liber consimţitã şi în afara oricãrei constrângeri a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare aparţine în exclusivitate participantului care îndeplineşte condiţiile impuse de Regulament.

Pentru a putea participa la Campanie, participanţii trebuie sã achiziționeze un produs din gama Cool Blue Intense NextGen de la partenerul OSRAM, ASPAD.

SECŢIUNEA 4. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de cãtre participanţi la înregistrarea comenzii exclusiv în scopul extragerii, validãrii şi anunţãrii câştigãtorilor şi expedierii premiilor.

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii vor afla despre concurs de pe pagina de Facebook  Osram Automotive România.

Persoanele fizice vor fi înscrise automat în campanie prin achiziționarea unui produs din gama Cool Blue Intense NextGen prin partenerul OSRAM, ASPAD.

SECŢIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI

Premiile constau în 3 seturi de lămpi Cool Blue Intense NextGen, identice cu cele achiziționate de câștigători.

Premiile se vor acorda prin tragere la sorți din lista de clienți furnizată de către partenerul ASPAD.

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CÂŞTIGÃTORILOR

Câștigătorii se vor alege în data de 8 decembrie 2021, prin tragere la sorți și vor fi anunțat pe pagina de Facebook, printr-o postare în data de 8 decembrie 2021, până cel târziu la ora 18:00.

SECŢIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

Câştigãtorilor concursului li se va aduce acest lucru la cunoștință în ziua de miercuri, 8 decembrie 2021, pe pagina oficială de Facebook Osram Automotive România.

Ulterior anunţului, câștigătorii vor fi contactați prin mesaj direct pe Facebook  pentru a li se lua datele de contact la care se va face livrarea premiului.

În cazul în care câştigãtorul a furnizat date de contact eronate / incomplete, premiile în cauzã vor fi acordate unor alţi participanţi, printr-o nouã selecție după aceleași criterii.

Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunţãrii câştigãtorilor din motive care nu ţin de el.

Câștigătorul va intra în posesia premiilui, începând cu data de 13 decembrie 2021. Premiile vor fi expediate prin poştã / curier, taxele fiind suportate de cãtre Organizator. Înainte de trimiterea premiului, câştigãtorul trebuie sã trimitã prin e-mail Organizatorului următoarele informaţii: nume, prenume, număr de telefon şi adresa de expediere.

Premiul va fi expediat prin poştã/ curier numai la adrese de pe teritoriul României.

SECŢIUNEA 9. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie va înceta de drept la data de 7 decembrie 2021, ora 23:59 şi poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forţã majorã – de naturã a face imposibilă derularea acestuia.

SECŢIUNEA 10. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Prin participarea la aceastã Campanie, participanţii sunt de acord sã se conformeze acestui Regulament. Orice modificãri ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe pagina de Facebook Osram Automotive România.

SECŢIUNEA 11. TAXE ŞI IMPOZITE AFERENTE

1. Dacă va fi cazul, Organizatorul se obliga să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câştigători în conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligații de natura fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a Participanțilorvalidați ca și câștigători.

2. Orice alte obligații de natura fiscală sau de altă natură în legătură cu participarea la Campanie sau intrarea în posesia Premiilor (ca de exemplu: cheltuieli legate de accesul la internet în vederea participării la Concurs, cheltuieli de deplasarea Participantului pentru ridicarea premiului, conform Secţiunii 8.1 din prezentul Regulament etc.) revin în exclusivitate Participanților validați ca și câștigători.

Prin participare la Concurs, Participanții declară că sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat premiilor din prezentul Concurs.

SECŢIUNEA 12. LITIGII

În cazul unor litigii apãrute între S.C. Osram România S.R.L şi participanţii la concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilã. Dacã nu este posibilã rezolvarea litigiilor pe cale amiabilã, pãrţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor române competente.

Organizator,

S.C. Osram România S.R.L.

REGULAMENTUL CAMPANIEI “ OSRAM LED VX80-SP”

28.
iun.
2021

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei  OSRAM LED VX80-SP” este S.C. OSRAM România S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, Str. Italiană nr. 24, având datele de identificare Nr. Ord. Reg. Com. J40/8937/2016, CUI RO8654280. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament (denumit în continuare Regulament), care este obligatoriu pentru toţi participanţii.

Organizatorul îşi rezervã dreptul de a modifica sau schimbă regulamentul, cu obligaţia de a anunţa publicul în mod oficial, în aceeaşi manierã în care a fost fãcutã şi informarea iniţialã.

Pe perioada Campaniei,S.C. Osram România S.R.L va desfãşura urmãtoarele servicii:

1.            Va selecta comentariile lăsate la postarea dedicată concursului, de pe pagina oficială de Facebook OSRAM Automotive România.

2.            Va selecta cei doi câștigători  prin tragere la sorți, folosind un soft specializat.

3.           Va contacta câştigătorii pentru validarea lor şi expedierea premiului.

4.             Va trimite prin curier premiile câştigãtorilor, dupã validarea şi identificarea acestora în condiţiile stabilite prin Regulament.

SECŢIUNEA 2. LOCUL ŞI DURATA DESFÃŞURÃRII CAMPANIEI

Campania se va desfãşura în perioada 1 iulie – 11 iulie 2021, ora 23:59, pe pagina de Facebook (https://www.facebook.com/OSRAM.AutomotiveRomania)  a organizatorului.

SECŢIUNEA 3. DREPTURILE ŞI CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

Participarea la Campanie este permisã tuturor persoanelor fizice, indiferent de naţionalitate, domiciliu, rasã, sex sau religie, rezidente în România, care respectã condiţiile prezentului regulament şi care urmeazã indicaţiile prezente în acest Regulament pentru a-şi valida participarea. Participarea la aceastã campanie are valoare de acceptare integralã, liber consimţitã şi în afara oricãrei constrângeri a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare aparţine în exclusivitate participantului care îndeplineşte condiţiile impuse de Regulament.

Pentru a putea participa la Campanie, participanţii trebuie sã lase un comentariu la postarea care anunță concursului, pe pagina de Facebook Osram Automotive România în care să explice de ce le plac produsele din gama LEDriving,  să dea tag către doi prieteni și follow paginii de Facebook Osram Automotive România.

SECŢIUNEA 4. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de cãtre participanţi la înregistrarea comenzii exclusiv în scopul extragerii, validãrii şi anunţãrii câştigãtorilor şi expedierii premiilor.

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii vor afla despre concurs de pe pagina de Facebook  Osram Automotive România.

Persoanele fizice se pot înscrie în campanie în perioada 1 iulie – 11 iulie 2021, ora 23:59, astfel:

  1. Lasă un comentariu în care explică de ce le plac noile produse din gama LEDriving.
  2. Dau tag către doi prieteni.
  3. Dau follow paginii de Facebook Osram Automotive România.

SECŢIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI

Premiul constă într-un set de proiectoare LED Osram VX80-SP Spot

Premiul se va acorda prin tragere la sorți dintre comentariile lăsate la postarea concursului.

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CÂŞTIGÃTORILOR

Câștigătorul se vor alege în data de 12 iulie 2021 și va fi anunțat pe pagina de Facebook, printr-o postare în data de 12 iulie 2021, până cel târziu la ora 18:00.

SECŢIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

Câştigãtorului concursului i se va aduce acest lucru la cunoștință în ziua de luni, 12 iulie 2021, pe pagina oficială de Facebook Osram Automotive România.

Ulterior anunţului, câştigătorul va fi contactat prin mesaj direct pe Facebook  pentru a li se lua datele de contact la care se va face livrarea premiului.

În cazul în care câştigãtorul a furnizat date de contact eronate / incomplete, premiile în cauzã vor fi acordate unor alţi participanţi, printr-o nouã selecție după aceleași criterii.

Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunţãrii câştigãtorilor din motive care nu ţin de el.

Câștigătorul va intra în posesia premiilui, începând cu data de 13 iulie 2021. Premiile vor fi expediate prin poştã / curier, taxele fiind suportate de cãtre Organizator. Înainte de trimiterea premiului, câştigãtorul trebuie sã trimitã prin e-mail Organizatorului următoarele informaţii: nume, prenume, număr de telefon şi adresa de expediere.

Premiul va fi expediat prin poştã/ curier numai la adrese de pe teritoriul României.

SECŢIUNEA 9. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie va înceta de drept la data de 11 iulie 2021, ora 23:59 şi poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forţã majorã – de naturã a face imposibilă derularea acestuia.

SECŢIUNEA 10. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Prin participarea la aceastã Campanie, participanţii sunt de acord sã se conformeze acestui Regulament. Orice modificãri ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe pagina de Facebook Osram Automotive România.

SECŢIUNEA 11. TAXE ŞI IMPOZITE AFERENTE

1. Dacă va fi cazul, Organizatorul se obliga să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câştigători în conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligații de natura fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a Participanțilorvalidați ca și câștigători.

2. Orice alte obligații de natura fiscală sau de altă natură în legătură cu participarea la Campanie sau intrarea în posesia Premiilor (ca de exemplu: cheltuieli legate de accesul la internet în vederea participării la Concurs, cheltuieli de deplasarea Participantului pentru ridicarea premiului, conform Secţiunii 8.1 din prezentul Regulament etc.) revin în exclusivitate Participanților validați ca și câștigători.

Prin participare la Concurs, Participanții declară că sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat premiilor din prezentul Concurs.

SECŢIUNEA 12. LITIGII

În cazul unor litigii apãrute între S.C. Osram România S.R.L şi participanţii la concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilã. Dacã nu este posibilã rezolvarea litigiilor pe cale amiabilã, pãrţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor române competente.

Organizator,

S.C. Osram România S.R.L.

Cum să gestionezi componentele blocate ale sistemului de iluminat auto

19.
iun.
2020

O lampă se arde și trebuie schimbată rapid – așa încep unele tragedii auto. După câțiva ani de funcționare sau, din oricare alt motiv, piesele nu pot fi desfăcute sau îndepărtate foarte ușor. Dacă aplici prea multă presiune sau faci o mișcare greșită, poți provoca pagube care ar duce la o reparație uriașă – adică foarte costisitoare.

Soclul

Există multe motive pentru care o lampă poate părea lipită de suportul în care este montată. Coroziunea este, destul de frecvent, vinovată. Lămpile de semnalizare mai vechi, cu soclu de alamă, sunt deosebit de vulnerabile. Apropo, linia de produse OSRAM nu include astfel de lămpi. Dacă răsucești în grabă corpul de sticlă, riști să-l spargi, lucru care poate duce la un deget sângerând și poate să complice extragerea lămpii. De asemenea, ar trebui să reziști tentației de a aplica dizolvant de rugină. Acest produs agresiv va dauna componentelor sistemului de iluminare. Poate afecta, în special, piesele sistemului reflectorizant. Pe scurt: trucul este să folosești forța potrivită atunci când răsuceşti sau tragi ceva.

Cablul

Același lucru este valabil și pentru mufe și cabluri. Trebuie să acorzi o atenție deosebit de mare atunci când te ocupi de lămpile cu halogen. Conexiunile lor trebuie să fie destul de strânse, pentru a asigura un contact bun și o rezistență scăzută la contact. Cea de-a doua, în special, ar putea reduce tensiunea de funcționare și afecta intensitatea luminii, ceea ce nu ne dorim. Dacă fixezi cablul pe lămpile instalate, poți îndoi rapid clema de fixare ce se regăsește în cazul lămpilor H1, H4 și H7 din interiorul farurilor. Aceasta, în sine, devine o problemă. Dar lucrurile se vor agrava dacă se mai și rupe ceva. Profesioniștii aleg, mai întâi, sa slăbească prinderile suportului și apoi îndepărtează lampa cu toate cablurile atașate. Această tehnică va ajuta să ajungi mai uşor și la fișa de alimentare, astfel, detașarea bazei lămpii devine mult mai ușoară. Atenție, însă: trebuie să porți întotdeauna mănuși și ochelari de siguranță! Există, întotdeauna, pericolul de a sparge o lampă dacă aplici o forță suplimentară în timp ce îndepărtezi o piesă.

Șurubul de reglare

Este, întotdeauna, o idee bună să reglezi farurile după înlocuirea lămpilor. Dar ce faci dacă șuruburile de reglare nu se clintesc din loc? Coroziunea ar putea fi vinovată și în acest caz, în special dacă vorbim despre piese metalice. O picătură – și nimic mai mult – de dizolvant de rugină poate face minuni aici. Şuruburile cu filet din plastic sunt mai receptive la un spray de teflon. Folosește-l, însă, cu grijă și ai răbdare după aplicarea spray-ului. Pulverizarea are nevoie de câteva minute, cel puțin, pentru a-și croi drumul, în adâncime. Este esențial să ai instrumentul potrivit când lucrezi la șurubul de reglare. Producătorii de mașini și faruri au luat măsuri, tocmai pentru a se asigura că nu poți utiliza o șurubelniță normală. La urma urmei, cine nu are un dispozitiv potrivit și cunoștințe de specialitate, nu ar trebui să rotească șuruburile. Folosind unealta greșită, vei distruge rapid șuruburile.

Capacele

Lămpile și alte piese ale farului sunt acoperite în compartimentul motorului. În mod normal, îndepărtarea lor se face prin răsucire (în direcția corectă) sau prin desfacerea prinderilor. Ceva se poate rupe rapid aici, mai ales dacă este frig -în astfel de momente, materialele plastice devin mai fragile. Acest fenomen este și mai des întâlnit în cazul pieselor mai vechi. Încălzirea pieselor este o idee bună – poți folosi căldura motorului sau un uscător de păr.

Motoare

Servomotoarele care nu mai doresc să se miște au toate sansele să te înfurie. Acest lucru poate fi extrem de frustrant în cazul motoarelor utilizate pentru reglarea fasciculului farului, dacă sunt observate în timpul unei inspecții periodice a vehiculului. Cele utilizate în mecanismul pivotant pentru lumina de viraje pot fi, de asemenea, afectate. Uneori, problema se va rezolva de la sine, după o perioadă de frig sau de căldură. De asemenea, nu strică să aruncăm o privire la cutia de siguranțe. Siguranța pentru funcția respectivă poate fi afectată. O vizită la atelierul auto va fi probabil necesară în cele mai multe cazuri.

Obturatoarele

Un fenomen destul de rar întâlnit este blocarea unui obturator la farurile xenon cu lentile. În producerea luminii de fază lungă, această parte este trasă electromagnetic din calea fasciculului. Dacă nu, farul nu mai poate produce lumină fază lungă. Insă, putem răsufla uşuraţi – problema va dispărea, în cele mai multe cazuri, după aprinderea luminii farului de câteva ori. De asemenea, ne ajută să reglăm în mod regulat farurile. Această activitate menține obturatorul în mișcare. Dar, în cazul în care tot nu reușești să deblochezi piesa, va fi, probabil, nevoie de reparații suplimentare.

Cum înlăturăm urmele insectelor de pe suprafața maşinii?

21.
mai
2020

Insectele care s-au lovit de parbriz vă atrag imediat atenția. Dar numai ochiul instruit al oamenilor pentru care cel mai important lucru este curățenia până în cele mai mici detalii a autoturismului va observa insectele care acoperă capătul frontal al vehiculului atunci când ies din mașină. În astfel de momente, acești oameni pot fi cuprinși de sentimentul că „insectele trebuie să dispară” și se vor îndrepta frecvent către un burete, ceva ce stațiile de alimentare vor avea în gălețile de curățare sau la vânzare. Buretele este o ustensila dintr-o alta zona, una populata de grafit pudra, care este folosit pentru a unge încuietori de uși, iar seul de cerb este utilizat pentru a împiedica înghețarea ușilor. Astfel de practici continuă să persiste și astăzi, chiar dacă tehnologia s-a dezvoltat. Materialul utilizat la încuietorile ușilor moderne intră în șocuri alergice atunci când este expus la grafit. Pielea poate fi găsită în huse pentru scaune, dar nu a fost folosită în sigilii de ani buni. Dar cum rămâne cu buretele?

Profesioniștii în domeniul condiționării vehiculelor spun că nu ar trebui folosit pe suprafețe din sticlă, deoarece nu colectează substanțele tari din murdărie sau chiar exoschetele insectelor. În schimb, materialul abraziv poate zgâria parbrizele moderne. Straturile superioare sunt in special vulnerabile. Și când vine vorba de aceste straturi, nu vorbim doar despre caroseria mașinii, ne referim și la faruri. În cel mai bun caz, lentilele farurilor utilizate la mașinile clasice sunt din sticlă. Aici ele se numesc difuzori. Astăzi, lentilele sunt confecționate dintr-un plastic numit policarbonat. Majoritatea oamenilor nu știu un lucru: lentilele sunt acoperite cu un strat de protecție subțire și transparent. Acest strat este la fel de vulnerabil la bureți precum vopseaua auto.

Alternativa? O cârpă din microfibră

Ce ar trebui să folosești ca alternativă la burete? Profesioniștii recomandă o cârpă din microfibră și multă apă. Mai intai se aplică apa, înainte de a începe orice ștergere, pentru a inmuia resturile de insecte și eventual, orice murdărie care s-a acumulat pe lentile. Lasă apa să acționeze câteva minute. În acest sens, experții sfătuiesc oamenii să nu aplice un alt „sfat bun” din cutia cu relicve pentru îngrijirea mașinii: Plasarea unei bucăți de ziar înmuiate pe zona contaminată. Este posibil să fi fost o idee minunată în urmă cu zece ani, când au fost folosite diferite tipuri de topcoats și cerneluri. Astăzi, aceste metode transferă o imagine în oglindă a textelor ziarului pe straturile de protecție și faruri – ca o completare a insectelor.

Regula de azi este: Îndepărtați usor și cu atenție rămășițele insectelor de pe faruri. Este mai bine să suportați priveliștea urâtă puțin mai mult decât să treceți direct la acțiune și să produceți pagube prin frecarea prea puternică a suprafeței. „Contaminarea” va face mai puțin rău luminii și distribuției luminii decât lentilele farului care au fost victima prea multor lustruiri.

 

© 2022, by OSRAM GmbH. All rights reserved.