Carlightblog România
OSRAM

REGULAMENTUL CAMPANIEI “NU LĂSA NOAPTEA SĂ-ŢI STEA ÎN DRUM. SCHIMBĂ-LE ÎN PERECHE!”

12.
nov.
2020

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei “NU LASA NOAPTEA SĂ-ŢI STEA ÎN DRUM. SCHIMBĂ-LE ÎN PERECHE!” este S.C. Osram România S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, Str. Italiană nr. 24, având datele de identificare Nr. Ord. Reg. Com. J40/8937/2016, CUI RO8654280. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament (denumit în continuare Regulament), care este obligatoriu pentru toţi participanţii.

Organizatorul îşi rezervã dreptul de a modifica sau schimbă regulamentul, cu obligaţia de a anunţa publicul în mod oficial, în aceeaşi manierã în care a fost fãcutã şi informarea iniţialã.

Pe perioada Campaniei,S.C. Osram România S.R.L va desfãşura urmãtoarele servicii:

1. Va organiza o tragere la sorti, la finalul campaniei, la care sunt inscrisi automat toti cei care achizitioneaza produse Osram Automotive prin intermediul platformei online Aspad Shop: http://osram-partner.aspad.ro/ folosind codul de reducere “osram5”;

2. Va contacta câştigătorii pentru validarea lor şi expedierea premiului;

3.Va trimite prin curier premiile câştigãtorilor, dupã validarea şi identificarea acestuia în condiţiile stabilite prin Regulament.

SECŢIUNEA 2. LOCUL ŞI DURATA DESFÃŞURÃRII CAMPANIEI

Campania se va desfãşura în perioada 5 Noiembrie 2020 – 31 Decembrie 2020.

SECŢIUNEA 3. DREPTURILE ŞI CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

Participarea la Campanie este permisã tuturor persoanelor fizice, indiferent de naţionalitate, domiciliu, rasã, sex sau religie, rezidente în România, care respectã condiţiile prezentului regulament şi care urmeazã indicaţiile prezente în acest Regulament pentru a-şi valida participarea. Participarea la aceastã campanie are valoare de acceptare integralã, liber consimţitã şi în afara oricãrei constrângeri a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare aparţine în exclusivitate participantului care îndeplineşte condiţiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la campanieeste anulat automat în situaţia în care o persoanã furnizeazã date sau informaţii false, eronate sau necorespunzãtoare în completarea datelor personale atunci când efectueazãcomanda prin intermediul platformei online Aspad Shop.

Pentru a putea participa la Campanie, participanţii trebuie sã achiziţioneze cel puţin un produs Osram Automotive prin intermediul platformei Aspad Shop: http://osram-partner.aspad.ro/, folosind codul de reducere “osram5”

Achiziţia mai multor produse Osram Automotive, prin intermediul mai multor comenzi diferite plasate pe platforma Aspad Shop, în condiţiile menţionate mai sus, reprezintă mai multe şanse de câştig la extragerea la sorţi finală.

SECŢIUNEA 4. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de cãtre participanţi la înregistrarea comenzii exclusiv în scopul extragerii, validãrii şi anunţãrii câştigãtorilor şi expedierii premiilor.

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii vor afla despre concurs de pe paginile de Facebook şi Instagram ale Osram Automotive România, din articolele din presă publicate în perioada campaniei, de la influencerii cu care Osram Automotive România încheie parteneriate şi din banner-ul plasat pe platforma Aspad Shop:http://osram-partner.aspad.ro/.

Persoanele fizice se pot înscrie în campanie în perioada 5 Noiembrie2020 – 31 Decembrie 2020, astfel:

  1. Achiziţionează cel puţin un produs Osram Automotive Româniade pe platforma online Aspad Shop: http://osram-partner.aspad.ro/, folosind codul de reducere “osram5”’;
  2. Păstrează documentele care atestă achiziţia (bon / factură);

SECŢIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI

Premiile constă în 5 seturi de lãmpi auto Osram şi 5 genţi sport Adidas personalizate cu brandul Osram, care se vor acorda individual şi aleatoriu (primii 5 extraşi câştigã lãmpi auto Osram şi următorii 5 extraşi câştigã genţi sport Adidas personalizate cu brandul Osram). În ceea ce priveşte lãmpile auto, primii 5 câştigători îşi vor putea alege codul produsului în funcţie de model autoturismului pe care vor dori să monteze setul, în limita stocului disponibil.

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CÂŞTIGÃTORILOR

Câștigătorii vor fi extraşi prin tragere la sorţi în data de 4 Ianuarie 2021, ora 13:00. Extragerea se va face prin intermediul platformei http://www.random.org/ şi înregistrarea acesteia va putea fi pusă la dispoziţia celor care o solicitã în scris, prin mesaje pe paginile de Facebook şi Instagram ale Osram Automotive România.

Participanții se pot înscrie în campanie achiziţionând cel puţin un produs Osram Automotive prin intermediul platformei online Aspad Shop, utilizând codul de reducere de -5% “osram5”,până în data de 31 Decembrie 2020, ora 23:59.

SECŢIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

Câştigãtorilor campaniei li se va aduce la cunoştinţã rezultatul concursului în ziua de marţi, 5 Ianuarie 2021, pe paginile oficiale de Facebook şi Instagram Osram Automotive România.

Ulterioranunţului, câştigătorii vor fi contactaţi prin apel telefonic şi mesaj la numărul de telefon înregistrat în platformaAspad Shop, la achiziţia produselor.

În cazul în care câştigãtorii au furnizat date de contact eronate / incomplete, premiile în cauzãvor fi acordate unor alţi participanţi, printr-o nouã tragere la sorți.

Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunţãrii câştigãtorilor din motive care nu ţin de el.

Câştigãtorii vor intra în posesia premiilor, începând cu data de 10 Ianuarie 2021. Premiile vor fi expediate prin poştã / curier, taxele fiind suportate de cãtre Organizator. Înainte de trimiterea premiului, câştigãtorul trebuie sã trimitã prin e-mail Organizatorului următoarele informaţii: nume, prenume, număr de telefon şi adresa de expediere.

Premiile vor fi expediate prin poştã/ curier numai la adrese de pe teritoriul României.

SECŢIUNEA 9. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie va înceta de drept la data de 31 Decembrie2020, ora 23:59 şi poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forţã majorã – de naturã a face imposibilă derularea acestuia.

SECŢIUNEA 10. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Prin participarea la aceastã Campanie, participanţii sunt de acord sã se conformeze acestui Regulament. Orice modificãri ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe pagina de Facebook Osram Automotive România.

SECŢIUNEA 11. TAXE ŞI IMPOZITE AFERENTE

1. Dacă va fi cazul, Organizatorul se obliga să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câştigători în conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligații de natura fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a Participanțilorvalidați ca și câștigători.

2. Orice alte obligații de natura fiscală sau de altă natură în legătură cu participarea la Campanie sau intrarea în posesia Premiilor (ca de exemplu: cheltuieli legate de accesul la internet în vederea participării la Concurs, cheltuieli de deplasarea Participantului pentru ridicarea premiului, conform Secţiunii 8.1 din prezentul Regulament etc.) revin în exclusivitate Participanților validați ca și câștigători.

Prin participare la Concurs, Participanții declară că sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat premiilor din prezentul Concurs.

SECŢIUNEA 12. LITIGII

În cazul unor litigii apãrute între S.C. Osram România S.R.L şi participanţii la concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilã. Dacã nu este posibilã rezolvarea litigiilor pe cale amiabilã, pãrţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor române competente.

Ce determină calitatea lămpilor auto?

23.
sept.
2020

Ce condiții ar trebui să îndeplinească un sistem de iluminat bun pentru a aduce siguranță și confort în timpul șofatului? Ce ar trebui să luăm în calcul atunci când il alegem? În continuare o să vă prezentăm cei mai importanți parametri care ar trebui avuți în vedere atunci când evaluăm calitatea lampilor auto.

În primul rând: iluminarea
A nu se confunda cu fluxul luminos. Acești doi termeni: iluminare și flux luminos – sunt de foarte multe ori confundați, dar aceasta este o greșeală. Chiar și în cazul testării unor lămpi, sunt comparate fluxurile luminoase ale diferitelor produse si sunt trase concluzii greșite pe seama acestor măsurători. Foarte des, conducătorii auto care se axează pe fluxul luminos, au tendința de a-l percepe raportându-se la sursele de lumină de acasă, pentru care parametrul pe care trebuie să îl avem în vedere este “puterea luminii”.
Însă, în industria iluminatului auto, iluminarea în punctele cheie ale drumului este mult mai importantă din punctul de vedere al siguranței. De aceea, fluxul luminos ca o cantitate totală de lumină emisă de sursă, nu ar trebui să fie un criteriu atunci când alegem lampile pentru mașină,
cu atât mai mult cu cât el este strict definit cu o mică toleranță în reglementările Comisiei Economice a Organizației Națiunilor Unite pentru Europa. Astfel, toate sursele de lumină de un anumit tip cu aprobare ECE trebuie să genereze același flux luminos, dar pot avea alți parametri
diferiti, ceea ce are ca efect creșterea razei luminoase a lămpii și implicit luminozitatea de pe drum.
Când vorbim despre calitatea luminii, un drum bine iluminat în fața vehiculului este extrem de important, de exemplu modul în care lampa farului iluminează anumite porțiuni ale drumului. Șoferii evaluează de multe ori lampa doar prin prisma cantității de lumină din fața mașinii. Este
o greșeală pentru că cele mai importante puncte de pe șosea, din punctul de vedere al reacțiilor și siguranței noastre, nu sunt în fața mașinii, ci la o distanță între 50 și 75 m pe partea dreaptă a drumului și la 50 m în fața vehiculului. Lămpile care generează mai multă lumină, iluminează
mai bine drumul pe aceste porțiuni. Ca și în cazul celei mai noi game de faruri Night Breaker Laser, parametrul mărit cu 150% nu se referă la fluxul luminos, ci la capacitatea de a ilumina drumul în aceste puncte importante.
Odată cu creșterea luminozității la 50R, 75R și 50V, raza farului crește de asemenea. Desigur, nu este simplu să definești raza de una singură, dar ne asumăm faptul că lampa ajunge în punctul în care luminozitatea atinge măcar 1 lux. Aici totul depinde în mare parte și de far. Nici măcar cele mai bune lampi, dar folosite într-un far deja uzat, nu vor putea furniza o iluminare corectă a drumului.

În al doilea rând: culoarea luminii
Contrastul puternic este foarte important pentru vizibilitate. Dacă este prea scăzut, nu va putea garanta observarea diverselor obiecte în mod eficient sau distingerea lor în raport cu fundalul pe care se află. Chiar daca șoferii își indreapta privirile spre un semn de circulație, pietoni sau
bicicliști de pe marginea drumului, in condiții de iluminare slabă, este posibil să nu sesizeze pericolul sau să nu efectueze manevra corespunzatoare.
De aceea, cel mai bine ar fi ca temperatura culorii să fie cât mai apropiată de cea a luminii zilei, adică în jur de 6000K. Cele mai apropiate de această valoare sunt lămpile cu LED și cele laser, dar până să ajungă la popularitatea de care se bucură lămpile cu xenon, va mai dura puțin timp.
Însă incep să apară lămpi care generează o lumină din ce în ce mai albă. Desigur, aceste variante ar trebui luate în calcul gândindu-ne și la reglementările în vigoare, iar acestea menționează valoarea de 4200K ca fiind cea mai mare valoare admisă pentru temperatura luminii lămpilor cu halogen. Cea mai simplă cale de a ajunge la o nuanță albă sau chiar ușor albăstruie este aplicarea unui filtru asupra becului din sursa de lumină. Din păcate însă, această procedură reduce lumina generată de lampă. Totuși există producători care, în ciuda acestor standarde de siguranță, aplică un strat albastru foarte subțire – de aceea, pe piață putem găsi lampi de până la 10000K. Cu asemenea valori, putem fi siguri că produsele nu vor ilumina drumul corespunzător. OSRAM pune mereu pe primul loc siguranța șoferilor. De aceea, la sursele de iluminat cu halogen, filtrul este aplicat în cantitate moderată și în limitele impuse de standarde. Cea mai albastră variantă, cu aprobarea ECE – Cool Blue Intense – produce o lumină cu 20% mai strălucitoare decât valorile minime aprobate. Gama Night Breaker Laser folosește un filtru special creat care acoperă doar o parte a lampii. OSRAM nu folosește niciun filtru pentru lămpile cu xenon, iar
culoarea albă se datorează utilizării unor gaze speciale.

În al treilea rând: precizia manoperei
Acesta este parametrul luat în calcul de producătorii noilor autoturisme. Ei nu acceptă compromisul – astfel că orice furnizor de lămpi trebuie să îndeplinească cele mai înalte cerințe. În ceea ce privește lămpile, acest lucru înseamnă ca bobina din filament a pieselor produse în
momente diferite să fie mereu în același loc. Acest aspect este foarte important pentru că altfel la cea mai mică deviație a sursei de lumină, capacitatea farului nu va putea fi folosită în totalitate, adică farul nu va lumina drumul în mod corespunzător. Același lucru se aplică și în cazul produselor care au trecută în descriere mențiunea de piese de
schimb originale; de exemplu, produsele OSRAM ORIGINAL, destinate pieței aftermarket au o astfel de specificație. Aceasta înseamnă că nivelul calității și parametri gamei sunt aceiași cu cei specificați de producător la prima asamblare. În acest fel, ele asigură iluminatul auto folosind
farurile la capacitate maximă și având un real impact asupra siguranței la volan. Din nefericire, în foarte multe cazuri, produsele din branduri necunoscute, nu îndeplinesc aceste standarde. Manopera ca precizie și geometrie este întâmplătoare, iar controlul calității nu se face prea
amănunțit. Câteodată un filament strâmb poate fi văzut cu ochiul liber. În acest caz, farul, care se presupune că ar trebui să reflecte lumina și să o direcționeze pe drum, nu va străluci așa cum era proiectat încă din faza de producție și fie îi va orbi pe șoferii care vin din direcția opusă, fie va lumina doar în fața mașinii. Pe scurt, va pune în pericol atât șoferul mașinii, cât și pe ceilalți participanți la trafic.

Te ajutăm să-l alegi pe cel mai bun…

24.
aug.
2020

Durata de viață, aria de vizibilitate sau culoarea – preferințele consumatorilor în materie de lumină a farurilor diferă foarte mult. Din fericire, portofoliul de produse din zilele noastre cuprinde o gama atât de largă de opțiuni, încât încercarea de a găsi o potrivire perfectă între produs și așteptările clientului nu este o sarcină foarte greu de îndeplinit pentru mecanici sau consultanții în vânzări. Aceste lucruri vorbesc despre modul ideal în care ar trebui să funcționeze un service auto modern – acela de a ajuta clienții ori de câte ori este nevoie. Și apropo, acest lucru va crește și profitul și va consolida relația pe termen lung cu clienții.

Farurile cu xenon sunt înlocuite destul de rar, deci cu atât mai mult merită să investești în calitate și să alegi în funcție de preferințele șoferului. În ceea ce privește alegerea sursei de lumină, tot mai mulți conducători auto acordă o atenție sporită parametrilor adiționali, iar producătorii sunt dispuși să răspundă așteptărilor și nevoilor consumatorilor prin introducerea în portofoliu a mai multor tipuri de arzătoare. Alegerea nu este una grea atunci când șoferul știe ce vrea. Sursele cu lumină albăstruie cum e OSRAM Xenarc Cool Blue Intense sunt proiectate pentru cei care doresc să iasă în evidență pe drum. Cei care pun accent pe siguranță maximă ar trebui să aleagă farurile Xenarc Night Breaker Laser sau dacă schimbarea surselor este o sarcină dificilă din motive de proiectare, cea mai bună alegere sunt produsele din gama Xenarc Ultra Life, cu durată de viață îmbunătățită. Sunt însă și șoferi care nu știu ce vor. Aceștia se bazează pe recomandările mecanicilor. În realitate, produsul potrivit recomandat într-o anumită situație depinde de o serie de factori. Înainte să schimbi lampile, este esential să porți o discuție detaliată cu fiecare proprietar de mașină pentru a-i afla preferințele și nevoile.

Oricum, atunci când este dorita lumină rece, merită să acorzi atenție modului în care producătorul obține o asemenea culoare de lumină. Filtrele albastre aplicate farului, blochează parte din lumina emisă și, din această cauză, nu toate lămpile cu xenon sunt avizate de Comisia Europeană. Temperatura de culoare a luminii emise de la lămpile Xenarc Cool Blue nu depășește limitele admise de Comisia Europeană și, cel mai important aspect, este că OSRAM a obținut-o doar prin schimbarea umplerii gaz. Rezultatul este că aceste lămpi generează o lumină cu până la 20% mai strălucitoare decât produsele acoperite cu un filtru albastru.

Chiar și lumină mai stralucitoare, cu până la 200% comparativ cu valoarea minimă specificată de standardele aprobate ale Comisiei Europene, este emisă de produsele din familia Xenarc Night Breaker Laser. Raza lor de vizibilitate este de până la 250m, iar lumina generată de faruri este cu 20% mai albă.

Ce diferențiază seria Xenarc Ultra Life este durabilitatea ei – cu o durată de până la 4 ori mai mare decât produsele standard. Nu este de mirare că producătorul oferă o garanție de 10 ani, ceea ce înseamnă că poți conduce pe o distanță de până la 300,000 km fără să înlocuiești farurile.

Linia Xenarc Original este o soluție de compromis pentru șoferii care au așteptări diferite. Aceste surse de lumină sunt instalate din fabrică pentru jumătate din vehiculele noi și combină parametrii optimi de lumină cu durabilitatea și prețurile rezonabile.

Desigur, nu trebuie să uităm că un număr mare de vehicule sunt încă echipate cu faruri cu halogen. Oricum, acest lucru nu schimbă prea multe pentru consultantul din service – liniile de produse sunt disponbiile sub același brand ca și lămpile cu xenon – Cool Blue Intense, Night Breaker, Ultra Life și Original. Și au aceleași grupuri de destinatari cu nevoi și gusturi identice. Un service auto modern care se preocupă de clienții săi ar trebui să îi ajute pe conducători să aleagă sursele de lumină care se potrivesc cel mai bine cu preferințele și stilul lor de condus.

CE ÎNSEAMNĂ DE FAPT LUMINI MAI PUTERNICE?

22.
iul.
2020

Pe unele ambalaje de faruri sau becuri cu xenon, poți găsi informații despre cum o sursă de lumină poate genera, de exemplu, cu până la 150% mai multă lumină. Dar ce înseamnă asta de fapt? Hai să încercăm să găsim o explicație.

Unul dintre parametrii de bază care definesc o sursă de lumină este fluxul luminos, măsurat în lumeni. În mare parte, fluxul luminos rezultă din faza de construcție a sursei și este strict reglementat (cu o anumită toleranță foarte scăzută) de către Comisia Economică a Organizației Națiunilor Unite pentru Europa (prescurtat ECE). Dacă pentru un bec de tip H7, fluxul este de 1500 lm, pentru unul de tip H4 variază între 1000 și 1600 lm, pentru becurile cu xenon fără reglare automată – 2000 lm și pentru cele de tip D1S – 3200 lm. Trebuie remarcat faptul că valoarea fluxului luminos al sursei de lumină și a ansamblului de lumini al farului va fi întotdeauna puțin mai scăzuta decât a becului sau a farului cu xenon individual. În orice caz, constructorii se străduiesc să micșoreze aceste pierderi pe cât este posibil.

Valorile precis determinate ale fluxului luminos pentru un anumit tip de lumină  fac ca atât o lampă standard (exemplu OSRAM Original), cât și una cu parametrii mai ridicați (modelul Osram Night Breaker Laser) să aibă parametrii identici în termeni de flux luminos. Diferența o face altceva – în cazul lămpilor Night Breaker Laser, filamentul are un design diferit care îi permite să atingă o luminozitate mai mare, fapt ce rezultă într-o lumină mai strălucitoare și într-o acoperire mai mare a razei de lumină, adică o vizibilitate mai bună. Desigur, și în acest caz, fluxul luminos depinde mult de far. Din această cauză, pe ambalaj, poți găsi informații despre cum o sursă poate genera, de exemplu, o lumină cu până la 150% mai multa stralucire decât standardele legale.

Bineînețeles, totul are un preț – parametrii înalți și design-ul special înseamnă și că durata de viață a unui astfel de bec este ușor mai scurtă decât a unui bec standard. Prin urmare, alegerea becului ar trebui adaptată nevoilor – șoferii care nu ies noaptea din oraș sau care dețin mașini care nu le permit un acces facil la faruri ar trebui să se orienteze către surse de lumină mai durabile, de exemplu OSRAM Ultra Life. Pentru cei care caută o vizibilitate maximă a razei de lumină,  produsele din gama Night Breaker Laser ar fi cea mai bună opțiune. Există însă și soluții de compromis – becuri cum sunt OSRAM Original, Cool Blue Intense sau Night Breaker Silver.

De asemenea, un aspect foarte important este și distribuția adecvată a luminii –  ideea este că drumul ar trebui să fie bine iluminat într-o anumită zonă din fața mașinii. Acest lucru poate fi testat măsurând luminozitatea drumului în anumite zone, adică la 50m și 75m pe partea dreaptă a drumului și la 50m în fața mașinii. Zona dintre aceste repere este esențială din punctul de vedere al siguranței. Merită de asemenea să menționăm importanța pe care o are starea farului – un far uzat va lumina slab drumul, indiferent de sursa de lumină cu care o echipăm.

© 2021, by OSRAM GmbH. All rights reserved.