Carlightblog România
OSRAM

Regulament Concurs

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
“Gaseste mingea, iar Carlightblog te premiaza!”

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
Prezentul Concurs “Gaseste mingea, iar Carlightblog te premiaza!” (denumit in continuare “Concurs”) este organizat si desfasurat de S.C. Loopaa MarCom S.R.L.- D, o societate inregistrata in Romania, avand sediul social in localitatea Cluj-Napoca, str. I.B. Deleanu nr. 64, etaj 2, judet Cluj, avand codul unic de inregistrare RO 31105465 inregistrat la Registrul comertului sub numarul J12/135/2013, reprezentata de Victor Gavronschi in calitate de Administrator (denumita in continuare “Organizatorul”).

2. DESCRIEREA CONCURSULUI
Participantii trebuie sa gaseasca cuvantul „minge” in articolele de pe Carlightblog, sa dea click pe aceasta si sa completeze formularul de inscriere in concurs. In fiecare zi, cuvantul „minge” se va regasi intr-un articol diferit. Doar prima persoana care gasește cuvantul, in fiecare zi, este inscrisa in concurs.

O persoană nu poate câștiga decât o dată. Nu vor fi înscrise în concurs persoanele care au mai participat la un concurs similar, pe Facebook, în ultima săptămână.

3. REGULAMENTUL OFICIAL
3.1 Prezentul regulament reprezinta regulamentul oficial al Concursului (denumit in continuare “Regulament oficial” si este disponibil in mod gratuit tuturor solicitantilor la sediul Organizatorului indicat la punctul 1, precum si pe următoare pagina web: http://carlightblog.ro/regulament-concurs-2/.
3.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament oficial in toate aspectele sale, (inclusiv date sau perioade aplicabile). In cazul in care Organizatorul decide astfel, modificarile vor fi aduse de indata la cunostinta publicului prin intermediul modalitatilor prevazute in art. 3.1.
3.3 Regulamentul Oficial trebuie respectat in totalitate pana la finalizarea Concursului si a procedurilor aferente acestuia (de exemplu, validarea, atribuire premii, anuntarea publica a Participantilor castigatori).
3.4 Organizatorul poate verifica oricand masura in care o persoana respecta prezentul Regulament Oficial. In cazul in care Organizatorul constata sau ii sunt aduse la cunostinta:
a. incalcari sau nerespectari ale Regulamentului Oficial sau nerespectari ale conditiilor impuse pentru participarea in Concurs, sau
b. indicii de practici suspecte, ilicite, frauda, sabotaj sau perturbare, ori tentative ale acestora, de orice tip la adresa, imaginea sau reputatia Concursului, Organizatorului sau a celorlalte parti implicate, acestia pot proceda la suspendarea/anularea drepturilor, beneficiilor sau premiilor dupa caz, si/sau descalificarea Participantilor implicati, chiar castigatori. In toate cazurile in care exercita aceasta prerogativa, Organizatorul nu datoreaza nicio despagubire de orice natura sau plata respectivei persoane.
3.5 In toate cazurile, Organizatorul poate cere urmarirea in instanta a persoanelor implicate, pe baza dovezilor existente.
3.6 Orice reclamatie in legatura cu desfasurarea Concursului in raport cu Regulamentul Oficial va fi adresata in scris Organizatorului in termen de cel mult doua (2) zile de la data in care s-a produs evenimentul reclamat la coordonatele de contact indicate in sectiunea 18 (Detalii de contact) din prezentul Regulament. Organizatorul nu poate fi tras la raspundere si nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu persoanele ce depun reclamatii ulterior acestui termen sau ulterior incheierii Concursului.

4. TEMEIUL LEGAL AL CONCURSULUI
Concursul este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007, astfel cum a fost ulterior modificata si completata.

5. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Concursul este organizata si desfasurata exclusiv pe teritoriul Romaniei.

6. PERIOADA CONCURSULUI
6.1 Perioada Concursului. Concursul incepe pe data de 1 iunie 2016, ora 10:00 („Data Inceperii Concursului”) si se incheie la data 10 iunie 2015, ora 15:00 („Data Incetarii Concursului”) (perioada dintre “Data Inceperii Concursului” si „Data Incetarii Concursului” reprezinta „Perioada Concursului”).

7. DREPTUL DE PARTICIPARE LA CONCURS
7.1 Concursul
Participarea la Concurs este permisa oricarei persoane publice care indeplineste simultan conditiile de la Data Inceperii Concursului pana la data Incetarii Concursului si a procedurilor aferente acestuia ( de exemplu, validare, atribuire premii, anuntare publica a Participantilor castigatori):
a. Este consumator in sensul legii romane, iar nu profesionist (cum ar fi comerciant, intreprinzator, operator economic, agent economic sau orice alt tip de entitate autorizata sa desfasoare activatati economice sau profesionale);
b. Are domiciliul sau resedinta in Romania;
c. Nu este: (i) angajat al Organizatorului si/sau al altor companii implicate in organizarea Concursului sau (ii) ruda in linie directa si/sau coleterala ( pana la gradul al II-lea inclusiv), sot/sotie sau fin al unui angajat mentionat la (i) mai sus;
d. In sensul legii romane este: (i) major cu capacitate deplina de exercitiu sau (ii) minor cu varsta de minimum cincisprezece (15) ani la data Inceperii Concursului care a obtinut consimtamantul parintilor sai, al tutorelui legal ori curatorului, dupa caz, pentru a participa la Concurs in conditiile prezentului Regulament Oficial.

Datorita naturii Premiilor, participantii cu varsta cuprinsa intre cincisprezece (15) si saptesprezece (17) ani, nu pot fi alesi penru castigarea premiilor. Castigatori eligibili pot fi doar persoanele care la Data Inceperii Concursului au implinit varsta de optsprezece (18) ani.

ATENTIE IN TEMEIUL ACESTEI DISPOZITII ORGANIZATORUL, AGENTIIILE SI CELELALTE PARTI IMPLICATE IN ORGANIZAREA SI DESFASURARII CAMPANIEI VOR ASUMA CA MINORUL A OBTINUT CONSIMTAMANTUL PARINTILOR, TUTORELUI LEGAL SAU AL CURATORULUI, DUPA CAZ, IN SCOPUL PARTICIPARII IN CADRUL CAMPANIEI SI A PRELUCRARII DATELOR PERSONALE IN CONDITIILE DIN PREZENTUL REGULAMENT OFICIAL. MINORII SUNT ASADAR INDRUMATI SA CEARA SI SA OBTINA ACORDUL PERSOANELOR ANTERIOR MENTIONATE INAINTE DE INSCRIEREA IN PREZENTA CAMPANIE.

e. A luat la cunostinta prevederile prezentului Regulament Oficial, este intru totul de acord in mod expres si integral cu acestea si intelege si-i respecta termenii si conditiile;
f. Inscrierea are loc in perioada desfasurari concursului, mentionata la art. 6.2.

7.2 In sensul prezentului Regulament Oficial, termenul “Participant” desemneaza in raport de Concurs, o persoana care indeplineste conditiile de la Clauza 7.1 de mai sus.

8. INSCRIERA IN CONCURS

8.1 Pentru a participa la Concursul desfasurat, un concurent trebuie sa indeplineasca urmatorii pasi:

Pasul 1 – Acceseaza blogul Carlightblog (http://carlightblog.ro/) din orice browser de pe un PC sau laptop sau de pe un smartphone sau tableta cu touchscreen, conectate la internet.
Pasul 2 – Utilizatorul trebuie sa gaseasca cuvantul „minge” in articolele de pe blog. Doar prima persoană care găsește cuvântul, în fiecare zi, este desemnata castigatoare pentru acea zi.
Pasul 3 – Sa dea click pe acest cuvant si sa completeze chestionarul pentru inscrierea in concurs.
La acordarea premiilor, dăm un bec la primul care completează chestionarul de participare în ziua respectivă.

Organizatorul nu este responsabil pentru erorile care pot apare datorita nefunctionarii sistemelor digitale apartinand participantilor si tertelor parti implicate (furnizori servici e-mail, furnizori servicii internet, erori tehnice ale adreselor de e-mail, filtre de blocare, firewalls).

9. CASTIGURILE CONCURSULUI DIN CADRUL CAMPANIEI

9.1 Concursul. Castigurile acordate in Concursul din cadrul acestei Campanii (numinte in prezentul reglament „premii”) constau in:

1. Locul 1 – NA
2. Locul 2 (premiul surpriză) – NA

9.2 Premiile mai sus mentionate sunt transmisibile, dar nu pot fi inlocuite cu alte premii sau beneficii si nici nu pot fi convertite in sume de bani.

10. DESEMNEAREA CASTIGATORILOR CONCURSULUI, ANUNTAREA ACESTORA SI ACORDAREA PREMIILOR

10.1 Desemnarea castigatorilor se face dupa cum urmeaza:

i. Primul înscris din fiecare zi este desemnat automat castigator – vor fi astfel zece (10) castigatori pana la sfarsitul concursului. S-a convenit astfel ca Organizatorul sa faca publice date personale ale participantilor castigatori (in mod particular, numele si prenumele), precum si castigurile acordate.
10.3 Premiile aratate in Sectiunea 9.1 (Premiile Concursului) vor fi livrate Participantilor castigatori la adresele indicate de catre acestia, in termen de 30 de zile calendaristice de la finalizarea Concursului.

11. RESPONSABILITATE
Organizatorii nu isi asuma nicio responsabilitate privind:
a) Corectitudinea si caracterul complet al datelor personale furnizate de catre participanti;
b) Imposibilitatea participarii la Concurs, pierderea de informatii sau intarzierile inscrieriilor generate de cauze care nu depind direct de Organizatori sau Agentii, cum ar fi defectiuni tehnice cauzate de furnizorii de internet, de telefonie mobila, servicii de curierat, etc.
c) Eventuale cheltuieli suplimentare suportate de catre Participanti in legatura cu prezentul Concurs;
d) Imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia premiului din motive neimputabile Organizatorului;
e) Toate prejudiciile suferite de catre orice castigator in legatura cu premiul castigat;
f) Calitatea sau viciilor ascunse sau aparente ale premiilor acordate in acesta Campanie.
g) Intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea de serviciilor de catre furnizorii de servicii postale, etc.; sau,
h) Premiile expediate prin posta/ alta companie de curierat care nu ajung la destinatie sau care ajung intr-o stare deteriorata, din cauza functionarii necorespunzatoare a acestora, din cauza comunicarii eronat a adresei postale de catre castigator sau din alte cauze neimputabile Organizatorilor;
i) Probleme de ordin tehnic sau de incapacitate a participantului (erori ale browserelor, probleme ale conexiunii la internet, probleme de hardware sau software ale calculatorului, telefonului cu care acceseaza site-ul de campanie, incapacitatea participantului de a utiliza un telefon sau un calculator, pe care le-ar putea intampina acestia la inscrierea in campanie, din motive ce nu tin de site-urile companiei.

12. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
12.1 Prelucrarea datelor personale ale persoanelor inscrise in cadrul Campaniei se desfasoara cu respectarea legislatiei romanesti privind protectia datelor personale, in mod particular Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (in continuare „Legea nr. 677/2001”)
12.2 Datele personale sunt prelucrate de Organizator, in calitate de operator, dupa cum urmeaza:
Prin participarea la Campanie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Acestia isi pot da acordul ca datele lor personale sa fie inscrise in baza de date a Organizatorului, sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin imputernicit) in scopuri precum: inmanarea premiilor, realizarea de rapoarte statistice, activitati de marketing direct precum informarea persoanelor incluse in baza de date a Organizatorului prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, trimiterea catre participant de diverse materiale publicitare, informative si/sau obiecte promotionale si/sau mostre.

Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Campaniei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Campanie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.

Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la:

– dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator.
– dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.
– dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. La cererea expresa a oricaruia dintre Participanti, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus.
Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Campaniei, cat si ulterior incheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp si, daca este cazul, sa notifice catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectarile si prelucrarile de date cu caracter personal realizate in legatura cu inscrierea si participarea la Concurs.

13. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE
13.1. Daca va fi cazul, Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile financiare obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a Participantului validat ca si castigator.

13.2. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de alta natura in legatura cu participarea la Concurs sau intrarea in posesia Premiilor (ca de exemplu: cheltuieli legate de accesul la internet in vederea participarii la Concurs, cheltuieli de deplasarea Participantului pentru ridicarea premiului, conform Sectiunii 8.1 din prezentul Regulament etc.) revin in exclusivitate Participantilor validati ca si castigatori.
Prin participare la Concurs, Participantii declara ca sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat premiilor din prezentul Concurs.

14. INTRERUPEREA CONCURSULUI
Concursul poate sa fie intrerupt fara drept de compensare sau despagubiri, in caz de forta majora, caz fortuit, alte evenimente care determina o imposibilitate de executare, in alte cazuri prevazute de lege, precum si printr-o decizie a organizatorului. Intreruperea Concursului se va aduce de indata la cunostinta publicului conform art. 3 din prezentul Regulament.

15. LITIGII
Eventuale litigii care decurg din sau in legatura cu prezentul Regulament Oficial se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care nu se ajunge la o intelegere pe aceasta cale, prin solutionarea de catre instantele judecatoresti romane competente.

16. PUBLICITATE
16.1 Prin inscrierea la Concurs, Participantii sunt de acord ca in masura in care vor castiga, sa participe, fara remunerare sau cost din partea Organizatorilor, la orice forma rezonabila de publicitate post-competitie in legatura cu Campania si evenimentele conexe. Aceasta poate include utilizarea numelor participantilor, a imaginii acestora si a celorlalte date personale furnizate de catre Participanti. In considerarea premiului castigat, a sporului de publicitate si reputatie aduse Participantului ca urmare a Campaniei si reputatiei Organizatorului, acest acord valoreaza si cesiune catre Organizator, fara contraprestatie suplimentara din partea acestora catre Participant, a drepturilor corespunzatoare ( de exemplu, drepturi de autor, etc.) ale Participantului catre Organizator pe teritoriul Romaniei pe perioada de protectie a acestora.

17. DETALII DE CONTACT
Pentru informatii suplimentare privind Concursul, prezentul Regulament Oficial, aspecte de prelucrare a datelor cu caracter personal si exercitarea drepturilor perosanelor vizate, respectiv pentru alte comunicari cu Organizatorul, de exemplu reclamatii, corespondenta cu privire la premii si altele, va rugam utilizati urmatoarele date de contact:

Adresa: Str. I.B.Deleanu Nr. 64, Cluj-Napoca, Romania
Tel (0040) 364-146138
Email: office@loopaa.ro

© 2023, by OSRAM GmbH. All rights reserved.